sigla proiect
statie betoane

Sisteme TIC moderne – o crestere economica garantata!

Proiect cofinatat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013

Axa Prioritara III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

Domeniul Major de Interventie 3 - Sustinerea e-economiei

Operatiunea 1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate Si alte aplicatii electronice pentru afaceri”

Titlu proiect: „Sisteme TIC moderne - o crestere economica garantata!”

SMIS: 45972

Beneficiar: SC Romoil 2003 SRL




ACTIVITATI/SUBACTIVITATI

1. Achizitia de servicii

1.1 Realizarea documentatiei

1.2 Achizitia de servicii de consultant pentru managementul proiectului

1.3 Achizitia de servicii de informare si publicitate

1.4 Achizitia de audit financiar si a securitatii aplicatiei

2. Managementul proiectului

2.1 Coordonarea si monitorizarea derularii activitatilor proiectului

2.2 Verificarea gestionarii eficiente a resurselor

2.3 Elaborarea cererilor de rambursare

3. Informare si publicitate

3.1 Realizarea si postarea unui anunt/comunicat in presa privind inceperea proiectului

3.2 Realizarea unui website si postarea siglei Uniunii Europene, Siglei Guvernului Romaniei si siglei Instrumentelor Structurale in Romania pe site-ul web

3.3 Realizarea si distibuirea de materiale promotionale precum: pliante si afise

3.4 Realizarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect

3.5 Postarea pe website realizat a unui link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania www.fonduri-ue.ro

3.6 Realizarea si postarea unui anunt/comunicat in presa la finalizarea proiectului

4. Achizitionarea unei aplicatii informatice si mplementarea sistemului ERP)

4.1 Realizarea documentatiei de achizitie

4.2 Desfasurarea procedurilor de achizitie

4.3 Analiza necesitatilor,dezvoltarea aplicatiei,implementarea si testarea aplicatiei

5. Achizitionarea de echipamente TIC

5.1 Realizarea documentatiei de achizitie

5.2 Desfasurarea procedurilor de achizitie

5.3 Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor TIC

6. Achizitionarea de licente software

6.1 Realizarea documentatiei de achizitie

6.2 Desfasurarea procedurilor de achizitie pentru licente software

6.3 Punerea in functiune si testarea licentelor software

7. Instruirea personalului

7.1 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

7.2 Instruirea personalului care va asigura mentenanta

8. Auditul proiectului

8.1 Auditarea din punct de vedere financiar

8.2 Auditarea din punct de vedere a securitatii aplicatiei




Autoritatea de Management: Ministerul Economiei - www.minind.ro

Contract de finantare nr. 1779/331/24.02.2014

Durata de implementare a proiectului: 8 luni

Data inceperii proiectului: 27.02.2014

Valoarea totala a proiectului: 425.124,08 lei

Valoarea totala eligibila: 338.242 lei

Valoare neeligibila: 86.882,08 lei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati:

www.fonduri-ue.ro



“Continutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”